۱۹ تیر ۱۳۸۷

خواننده گان گرامی و عزیزم که وبلاک ناچیزم را می خوانید به امید که استفاده کرده باشید. مدت چند روز این وبلاک بروز نمی گردد بعد از ختم امتحاناتم بروز خواهند شد.
اگر وبلاک خبری می خوانید این وبلاکم بروز می گردد
http://warasi.blogspot.com/