۲۴ خرداد ۱۳۸۷

چگونه محصولات زراعتی را در مدت زمان طولانی با کیفیت عالی ذخیره کنیم؟ذخیره و پروسس یا (Storage)

نگهداری محصولات شما از زمان برداشت شروع تا چه زمان می خواهید بذر شما کیفیت زنده ماندن را داشته باشد. ومحصولات را برای فروش آماده میکنید.


فکتور های که بالای زنده ماندن تخم ها تاثیر دارد.

a) قبل از برداشت:
· مبداء و اصالت تخم را در نظر بیگرید و معلومات درباره اصلت تخم داشته باشید که آیا این ورایتی از تخم ها قبلاً در چه شرایطی ذخیره می گردید.
· شرایط محیطی در نظر گرفته شود. مثل اضرار حشرات. و آلودگی با قارچ های مزرعه و سایر امراض نباتی.

b) هنگام برداشت:
· تخم ها چملک و نارس نباشد.
· صدمه میخانیکی در در اثنای پروسس و دستگاه پروسس ندیده باشد.
· در اثنایی خشک کردن در حرارت بسیار بالا خشک نشده باشد.

(c در اثنای پروسس.
· حرارت ذخیره خانه را برابر با معیار های بین المللی عیار گردد که بعدا در مورد توضیحات می دهم.
· صدمه میخانیکی در تریشر و انتقال تا ذخیره خانه صدمه نبیند
· حمله حشرات بالای تخم ها صورت نگرفته باشد چون حشرات زیاد در داخل دانه ها خود را جابجا کرده بعد از مدت کمی تمام ذخیره خانه را فرامیگرد با در نظر داشت تولید مثل بی نظیر در حشرات و کنه ها.
(d در اثنای ذخیره:
· طول عمر برای ذخیره معلوم باشد
· رطوبت برای تخم، رطوبت نسبی و درجه حرارت در نظر گرفته شود.
· نباتات ذره بینی مانند نیماتدها، بکتریا ها و ..... در ذخیره خانه موجود نباشد یعنی ذخیره خانه با مواد شیمیایی که برای انسان و حیوانات مضر نباشد ضد عفونی گردد.


عکس العمل تخم ها در برابر مقدار رطوبت دراثنای ذخیره
اگر تخم های که برای ذخیره آماده کرده اید دارای رطوبت های بلد هستند چه می کنید؟

موارد ذیل را نظر بیگیرید.
اگر تخم های که برای ذخیره آماده کرده اید دارای 40-80% رطوبت باشد تخم ها هنوز خام است امکان جوانه زدن تخم ها موجود می باشد

اگر تخم ها داری رطوبت 18-40% باشد این تخم ها دربرابر صدمه های میخانیکی بسیار حساس است – تنفس در این تخم ها بسیار زیاد است خطر گندیده شدن تخمها و جوانه زدن تخمها ممکن است مناسب برای ذخیره نیست.


اگر تخم ها داری رطوبت 13-18 % باشد برای برداشت و جمع آوری مناسب می باشد—مقاومت در برابر صدمه های میخانیکی دارد – تنفس در تخمها بالا است ممکن است در صورت گرم آمدن تخم ها زمان زیاد ذخیره کرده نتوانیم.

اگر تخم ها دارای رطوبت 10-13% باشد تحت درجه حرارت بهترین خوبترین زمان برای ذخیره است برای تخم بذری تا فصل دیگر کشت.


در رطوبت 8-10% زیاد خشک است در برابر صدمه میخانیکی در تریشر حساس است – و صدمه قارچ ها و حشرات کمتر است در مدت سه سال در ذخیره خانه های سرباز ذخیره میگردد.


برای فروش محصولات زراعتی رطوبت تخم ها را به 4-8% فیصد برسانید که در مدت بسیار زیاد قابل ذخیره می باشد.

۲ نظر:

محمد قاسم حیدری گفت...

من یک محصل هستم فقط خوننده وبلاک شما که برای من کمک می کند

ناشناس گفت...

جالب بود اگر در مورد کشت خشخاش هم توضیح میدادید و اینکه جرا بیش از هر مکان دیگر در اسیا و افغانستان کشت میشود